REGULAMIN REJESTRACJI DOMEN
W DOMENIE DRUGIEGO STOPNIA
"WLKP.PL"
 

Niniejszy Regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Spółki INFO-COM , jako podmiotu administrującego domenę drugiego stopnia "wlkp.pl" i jego przedmiotem jest rejestracja domen trzeciego stopnia w domenie "wlkp.pl" i jest opublikowany pod adresem URL "http://www.info.com.pl/Wlkp/Regulamin.html". Niniejszy Regulamin ma na celu utrzymanie i uścislenie dotychczasowych zasad rejestracji domen trzeciego stopnia w domenie "wlkp.pl".
 

§ 1. Definicje.
§ 2. Administracja.