Aby korzystać z tej strony Twoja przeglądarka musi obsługiwać język JavaScript!

To use this page You need to have browser running JavaScript!

strona
główna
Wniosek o rejestrację domeny
Wprowadź nazwę domeny: .wlkp.pl

Uzasadnienie wniosku

Informacje o wnioskodawcy
Nazwa
Ulica nr   m.
Kod - Miasto:
Wnioskodawca posiada NIP Tak Nie REGON*:
NIP: --- Telefon:

Reprezentant wnioskodawcy
Nazwa e-mail:

Czy adres wnioskodawcy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym?

Tak   Nie
Informacje o adresie korespondencyjnym wnioskodawcy

Nazwa
Ulica nr   m.
Kod - Miasto

Czy wnioskodawca sam będzie wnosił opłaty za domenę?

Tak   Nie
Informacje o płatniku

Nazwa
Ulica nr   m.
Kod - Miasto
Płatnik posiada NIP Tak Nie REGON*:
NIP: ---  

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT przez Info-Com Sp. z o.o. bez podpisu odbiorcy.   Tak Nie

Czy adres płatnika jest jednocześnie adresem korespondencyjnym?

Tak   Nie
Informacje o adresie korespondencyjnym płatnika

Nazwa
Ulica nr   m.
Kod - Miasto

Kontakt techniczny
(Instytucja odpowiedzialna za obsługę techniczną domeny)

Instytucja NIP: ---
Osoba e-mail:

Serwery nazw DNS
1. IP: ...
2. IP: ...
Trzeci dns jest opcjonalny:
3. IP: ...

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29.10.1998 Nr 133 poz. 883) Tak Nie